Om Belarusportalen

Belarusportalen är ett led i Östgruppens informationsarbete om människorättssituationen i Belarus (Vitryssland). Här hittar du länkar till mängder av informationsmaterial av en rad utgivare. Allt som direkt eller indirekt kan tänkas leda till en djupare förståelse av människorättssituationen betraktar vi som principiellt sett relevant för samlingarna här.

Någon form av urval är ändå nödvändigt och våra kriterier här har att göra med angelägenhet, aktualitet och kvalitet. Även tillgänglighet är viktig – vi ser ingen större poäng med att lägga upp länkar till, exempelvis, vetenskapliga artiklar som inte är kostnadsfria för alla. Vi uppdaterar sidan med jämna mellanrum men har inte möjlighet att leta reda på och lägga upp allt relevant material som finns på nätet.

Våra länksamlingar är främst avsedda för läsare i Sverige. Material på svenska tillhör i detta fall dock ovanligheten och engelska versioner av utgåvor som publiceras på flera språk premieras här eftersom en relativt stor läsekrets förstår engelska (i jämförelse med ryska och belarusiska). Eftersom mycket intressant material endast ges ut på belarusiska eller ryska hittar du dock även länkar till material utan svenska eller engelska motsvarigheter i samlingen.

Informationen om länkarna i länkbiblioteket ges på samma språk som materialet ifråga är skrivet på. Skulle vi själva börja översätta titlar och/eller beskrivningar av innehållet så skulle vi införa onödiga begränsningar i arkivets sökbarhet. Undantaget är tipsen på förstasidan som vi skriver på svenska – oavsett den länkade rapportens originalspråk.

Belarusportalens förstasida finner du ett urval aktuella rapporter med lite mer utförliga beskrivningar. Där lyfter vi dock bara fram en liten del av det material som återfinns i Länkbiblioteket. Via länkbibliotekets undermenyer kan du söka i samlingen utifrån ämnesområdeutgivande organisation eller språk.

Belarusportalen listar dessutom länkar till andra användbara webbsidor med aktuellt informationsmaterial om Belarus. Här leder vi dig till relevanta nätmedier, organisationer och bloggar m.m. Dessa länkar hittar du under menyfliken Webbresurser.

Har du tips eller idéer om annat material som vi borde länka till på Belarusportalen? Har du andra frågor? Kontakta oss >>