Belarusportalen http://belarusportalen.se Fakta om mänskliga rättigheter i Vitryssland Wed, 06 Aug 2014 14:24:17 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 Ny rapport av Miklós Haraszti, FN:s specialrapportör för Belarus http://belarusportalen.se/2014/04/25/ny-rapport-av-miklos-haraszti-fns-specialrapportor-for-belarus/ Fri, 25 Apr 2014 14:42:26 +0000 http://belarusportalen.se/?p=536 Läs mer ]]> Haraszti3FN:s specialrapportör för Belarus (Vitryssland) Miklós Haraszti har satt samman en ny rapport om mr-situationen i Belarus: ”Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus (A/HRC/26/44)”. Rapporten behandlar situationen för de mänskliga rättigheterna sedan specialrapportörens motsvarande rapport lades fram för FN:s människorättsråd för ett år sedan, i april 2013.

Den aktuella rapporten hittar du här >>

]]>
Rapport om föreningsfrihetens status i Belarus under år 2013 http://belarusportalen.se/2014/02/25/rapport-om-foreningsfrihet-i-belarus-for-2013/ Tue, 25 Feb 2014 16:20:07 +0000 http://belarusportalen.se/?p=552 Läs mer ]]> Freedom_of_association_2013Organisationerna Lawtrend och Asambleja har tillsammans sammanställt en rapport över hur situationen för föreningsfriheten förändrats i Belarus (Vitryssland) under 2013. Rapporten tar bland annat upp det minskande antalet nyregistreringar av organisationer och trängd ekonomi, delvis till följd av statliga hyreshöjningar. Det största problemet som rapporten behandlar står dock att finna i det komplexa juridiska ramverk som omger organisationslivet och som på olika sätt skapar hinder för civilsamhället.

Rapporten hittar du här >>

]]>
Rapport om kränkningarna av arbetsrätten i Belarus http://belarusportalen.se/2013/12/20/rapport-om-krankningarna-av-arbetsratten-i-belarus/ Fri, 20 Dec 2013 13:09:36 +0000 http://belarusportalen.se/?p=542 Läs mer ]]> Forced_labour1

Det belarusiska (vitryska) människorättscentret Vjasna och den Internationella federationen för mänskliga rättigheter (Fidh) har publicerat en rapport som behandlar kränkningar av arbetstagares rättigheter på den belarusiska arbetsmarknaden. Rapporten, som heter ”Forced labour and pervasive violations of workers’ rights in Belarus”, redogör bland annat för det statliga systemet med korttidskontrakt och olika former av tvångsarbete i statlig regi.

Rapporten hittar du här >>

 

]]>
FN-rapport om val och folkomröstningar i Belarus från 1991 och framåt http://belarusportalen.se/2013/08/23/fn-rapport-om-val-och-folkomrostningar-i-belarus-fran-1991-och-framat/ Fri, 23 Aug 2013 14:42:23 +0000 http://belarusportalen.se/?p=535 Läs mer ]]> Haraszti2FN:s specialrapportör för Belarus (Vitryssland) Miklós Haraszti har satt samman en rapport som behandlar mänskliga rättigheter i samband med politiska val och folkomröstningar i Belarus: ”Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus (A/68/276)”. Rapporten granskar olika sidor av valsystemet liksom det praktiska genomförandet av val och folkomröstningar i Belarus från 1991 och framåt.

Den aktuella rapporten hittar du här >>

Fokus Vitryssland hittar du även en artikel som publicerades i samband med att specialrapportör Haraszti presenterade rapporten för FN:s generalförsamling.

]]>
Harasztis rapport till FN:s människorättsråd http://belarusportalen.se/2013/06/05/harasztis-rapport-till-fns-manniskorattsrad-klar/ Wed, 05 Jun 2013 10:27:40 +0000 http://belarusportalen.se/?p=290 Läs mer ]]> Haraszti-rapportFN:s specialrapportör för Belarus (Vitryssland) Miklós Haraszti lade fram en rapport inför FNs människorättsråd igår (den 4 juni): Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus. Rapporten tar upp människorättssituationen i Belarus under det dryga år som har gått sedan FN:s högkommissaries för mänskliga rättigheter senaste rapport presenterades i april 2012.

Den aktuella rapporten av Miklós Harasztis hittar du här >>

]]>
Amnesty i uttalande om trycket mot civilsamhället i Belarus http://belarusportalen.se/2013/05/16/amnesty-om-belarus/ Thu, 16 May 2013 16:00:05 +0000 http://belarusportalen.se/?p=405 Läs mer ]]> Frontpage

Amnesty har publicerat ett skriftligt uttalande som riktas till FN:s människorättsråd inför dess 23 session (27 maj – 14 juni 2013): What is not permitted is prohibited: Silencing Civil Society in Belarus.

Uttalandet kan läsas i sin helhet här >>
Rapporten med samma namn hittar man här >>

 

]]>
Ny rapport av Amnesty International om det belarusiska civilsamhällets villkor http://belarusportalen.se/2013/04/19/524/ Fri, 19 Apr 2013 13:02:43 +0000 http://belarusportalen.se/?p=524 Läs mer ]]>  

EUR490022013

Amnesty har ställt samman en rapport om trycket mot civilsamhället i Belarus : ”What is not permitted is prohibited: Silencing Civil Society in Belarus”. Rapporten redogör för hur regimen på olika sätt inskränker mötes-, förenings-, och yttrandefrihet i landet.

Rapporten kan läsas i sin helhet här >>

]]>
Vjasnas årsrapport om mänskliga rättigheter i Belarus 2012 http://belarusportalen.se/2013/04/01/vjasnas-arsrapport-om-manskliga-rattigheter-i-belarus-2012/ Mon, 01 Apr 2013 14:00:47 +0000 http://belarusportalen.se/?p=412 Läs mer ]]> Fronpage_review_2012På en presskonferens i Minsk idag presenterades Människorättscentret Vjasna sin årsrapport för 2012: Situation for Human Rights in Belarus 2012. Presskonferensen hölls på Vjasnas nya kontor (det förra kontoret konfiskerades av belarusiska myndigheter i november förra året).

Årsrapporten är en sammanställning av mänskorättsituationen i landet månad för månad, med en introduktion av vice ordförande Valjantsin Stefanovitj. Bifogat i rapporten finns dessutom FN:s människorättsråds rapport om människorättssituationen i Belarus och FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövandens kommunikation angående arresteringen av Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski (där arbetsgruppen klargör att den bryter mot artiklar i både den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och konventionen om civila och politiska rättigheter). Dessutom har man samlat Vjasnas uttalanden, petitioner m.m. under året som gått.

Årsrapporten kan läsas i sin helhet här >>

]]>
Vjasnas rapport om fängelseförhållanden i Belarus http://belarusportalen.se/2013/04/01/vjasnas-rapport-om-fangelseforhallanden-i-belarus/ Mon, 01 Apr 2013 13:00:49 +0000 http://belarusportalen.se/?p=413 Läs mer ]]> Frontpage_prisonBelarusiska myndigheter använder systematiskt korttidsstraff och andra former av frihetsberövanden för att bestraffa och avskräcka oliktänkande. Villkoren för dem som interneras i belarusiska fängelser kompliceras dessutom ytterligare genom undermåliga regelverk och en bristfällig praktisk tillämpning dem. Människorättscentret Vjasna har identifierat och analyserat en rad problem inom det belarusiska fängelsesystemet och ställt dem i en färsk rapport: Report on the results of monitoring prison conditions in Belarus.

Den aktuella rapporten hittar du här >>

]]>
BAZj:s rapport om mediesituationen i Belarus 2012 http://belarusportalen.se/2013/02/11/309/ Mon, 11 Feb 2013 14:45:06 +0000 http://belarusportalen.se/?p=309 Läs mer ]]> SMIBelarus (Vitrysslands) oberoende journalistförbund (BAZj), har publicerat en rapport över situationen för belarusiska massmedier under 2012: СМИ в Беларуси – 2012. Rapporten listar några av de pressfrihetsproblem som varit dominerande under det senaste året.

Bland exemplen finns de politiskt motiverade rättsprocesserna mot journalisterna Andrej Patjobut och Anton Surjapin (som publicerade bildbevis på den svenska reklambyrån Studio Totals nallebjörnsaktion).

Det tillfälliga utreseförbud som flera oberoende journalister drabbades av i början av 2012 – bland annat journalistförbundets ordförande Zjana Litvina och Nasja Nivas chefredaktör Andrej Dynko – tas också upp i rapporten, liksom förföljelsen av förläggaren och publicisten Valer Bulhakau.

Hela rapporten finns att läsa på ryska här >>

]]>