Vjasnas årsrapport om mänskliga rättigheter i Belarus 2012

Fronpage_review_2012På en presskonferens i Minsk idag presenterades Människorättscentret Vjasna sin årsrapport för 2012: Situation for Human Rights in Belarus 2012. Presskonferensen hölls på Vjasnas nya kontor (det förra kontoret konfiskerades av belarusiska myndigheter i november förra året).

Årsrapporten är en sammanställning av mänskorättsituationen i landet månad för månad, med en introduktion av vice ordförande Valjantsin Stefanovitj. Bifogat i rapporten finns dessutom FN:s människorättsråds rapport om människorättssituationen i Belarus och FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövandens kommunikation angående arresteringen av Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski (där arbetsgruppen klargör att den bryter mot artiklar i både den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och konventionen om civila och politiska rättigheter). Dessutom har man samlat Vjasnas uttalanden, petitioner m.m. under året som gått.

Årsrapporten kan läsas i sin helhet här >>

Vjasnas rapport om fängelseförhållanden i Belarus

Frontpage_prisonBelarusiska myndigheter använder systematiskt korttidsstraff och andra former av frihetsberövanden för att bestraffa och avskräcka oliktänkande. Villkoren för dem som interneras i belarusiska fängelser kompliceras dessutom ytterligare genom undermåliga regelverk och en bristfällig praktisk tillämpning dem. Människorättscentret Vjasna har identifierat och analyserat en rad problem inom det belarusiska fängelsesystemet och ställt dem i en färsk rapport: Report on the results of monitoring prison conditions in Belarus.

Den aktuella rapporten hittar du här >>

BAZj:s rapport om mediesituationen i Belarus 2012

SMIBelarus (Vitrysslands) oberoende journalistförbund (BAZj), har publicerat en rapport över situationen för belarusiska massmedier under 2012: СМИ в Беларуси – 2012. Rapporten listar några av de pressfrihetsproblem som varit dominerande under det senaste året.

Bland exemplen finns de politiskt motiverade rättsprocesserna mot journalisterna Andrej Patjobut och Anton Surjapin (som publicerade bildbevis på den svenska reklambyrån Studio Totals nallebjörnsaktion).

Det tillfälliga utreseförbud som flera oberoende journalister drabbades av i början av 2012 – bland annat journalistförbundets ordförande Zjana Litvina och Nasja Nivas chefredaktör Andrej Dynko – tas också upp i rapporten, liksom förföljelsen av förläggaren och publicisten Valer Bulhakau.

Hela rapporten finns att läsa på ryska här >>