Rapport om kränkningarna av arbetsrätten i Belarus

Forced_labour1

Det belarusiska (vitryska) människorättscentret Vjasna och den Internationella federationen för mänskliga rättigheter (Fidh) har publicerat en rapport som behandlar kränkningar av arbetstagares rättigheter på den belarusiska arbetsmarknaden. Rapporten, som heter ”Forced labour and pervasive violations of workers’ rights in Belarus”, redogör bland annat för det statliga systemet med korttidskontrakt och olika former av tvångsarbete i statlig regi.

Rapporten hittar du här >>

 

Vjasnas årsrapport om mänskliga rättigheter i Belarus 2012

Fronpage_review_2012På en presskonferens i Minsk idag presenterades Människorättscentret Vjasna sin årsrapport för 2012: Situation for Human Rights in Belarus 2012. Presskonferensen hölls på Vjasnas nya kontor (det förra kontoret konfiskerades av belarusiska myndigheter i november förra året).

Årsrapporten är en sammanställning av mänskorättsituationen i landet månad för månad, med en introduktion av vice ordförande Valjantsin Stefanovitj. Bifogat i rapporten finns dessutom FN:s människorättsråds rapport om människorättssituationen i Belarus och FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövandens kommunikation angående arresteringen av Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski (där arbetsgruppen klargör att den bryter mot artiklar i både den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och konventionen om civila och politiska rättigheter). Dessutom har man samlat Vjasnas uttalanden, petitioner m.m. under året som gått.

Årsrapporten kan läsas i sin helhet här >>

Vjasnas rapport om fängelseförhållanden i Belarus

Frontpage_prisonBelarusiska myndigheter använder systematiskt korttidsstraff och andra former av frihetsberövanden för att bestraffa och avskräcka oliktänkande. Villkoren för dem som interneras i belarusiska fängelser kompliceras dessutom ytterligare genom undermåliga regelverk och en bristfällig praktisk tillämpning dem. Människorättscentret Vjasna har identifierat och analyserat en rad problem inom det belarusiska fängelsesystemet och ställt dem i en färsk rapport: Report on the results of monitoring prison conditions in Belarus.

Den aktuella rapporten hittar du här >>