Rapport om föreningsfrihetens status i Belarus under år 2013

Freedom_of_association_2013Organisationerna Lawtrend och Asambleja har tillsammans sammanställt en rapport över hur situationen för föreningsfriheten förändrats i Belarus (Vitryssland) under 2013. Rapporten tar bland annat upp det minskande antalet nyregistreringar av organisationer och trängd ekonomi, delvis till följd av statliga hyreshöjningar. Det största problemet som rapporten behandlar står dock att finna i det komplexa juridiska ramverk som omger organisationslivet och som på olika sätt skapar hinder för civilsamhället.

Rapporten hittar du här >>