Rapport om kränkningarna av arbetsrätten i Belarus

Forced_labour1

Det belarusiska (vitryska) människorättscentret Vjasna och den Internationella federationen för mänskliga rättigheter (Fidh) har publicerat en rapport som behandlar kränkningar av arbetstagares rättigheter på den belarusiska arbetsmarknaden. Rapporten, som heter ”Forced labour and pervasive violations of workers’ rights in Belarus”, redogör bland annat för det statliga systemet med korttidskontrakt och olika former av tvångsarbete i statlig regi.

Rapporten hittar du här >>