Amnesty i uttalande om trycket mot civilsamhället i Belarus

Frontpage

Amnesty har publicerat ett skriftligt uttalande som riktas till FN:s människorättsråd inför dess 23 session (27 maj – 14 juni 2013): What is not permitted is prohibited: Silencing Civil Society in Belarus.

Uttalandet kan läsas i sin helhet här >>
Rapporten med samma namn hittar man här >>