Vjasnas årsrapport om mänskliga rättigheter i Belarus 2012

Fronpage_review_2012På en presskonferens i Minsk idag presenterades Människorättscentret Vjasna sin årsrapport för 2012: Situation for Human Rights in Belarus 2012. Presskonferensen hölls på Vjasnas nya kontor (det förra kontoret konfiskerades av belarusiska myndigheter i november förra året).

Årsrapporten är en sammanställning av mänskorättsituationen i landet månad för månad, med en introduktion av vice ordförande Valjantsin Stefanovitj. Bifogat i rapporten finns dessutom FN:s människorättsråds rapport om människorättssituationen i Belarus och FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövandens kommunikation angående arresteringen av Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski (där arbetsgruppen klargör att den bryter mot artiklar i både den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och konventionen om civila och politiska rättigheter). Dessutom har man samlat Vjasnas uttalanden, petitioner m.m. under året som gått.

Årsrapporten kan läsas i sin helhet här >>