Ny rapport av Miklós Haraszti, FN:s specialrapportör för Belarus

Haraszti3FN:s specialrapportör för Belarus (Vitryssland) Miklós Haraszti har satt samman en ny rapport om mr-situationen i Belarus: ”Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus (A/HRC/26/44)”. Rapporten behandlar situationen för de mänskliga rättigheterna sedan specialrapportörens motsvarande rapport lades fram för FN:s människorättsråd för ett år sedan, i april 2013.

Den aktuella rapporten hittar du här >>

Rapport om föreningsfrihetens status i Belarus under år 2013

Freedom_of_association_2013Organisationerna Lawtrend och Asambleja har tillsammans sammanställt en rapport över hur situationen för föreningsfriheten förändrats i Belarus (Vitryssland) under 2013. Rapporten tar bland annat upp det minskande antalet nyregistreringar av organisationer och trängd ekonomi, delvis till följd av statliga hyreshöjningar. Det största problemet som rapporten behandlar står dock att finna i det komplexa juridiska ramverk som omger organisationslivet och som på olika sätt skapar hinder för civilsamhället.

Rapporten hittar du här >>

Rapport om kränkningarna av arbetsrätten i Belarus

Forced_labour1

Det belarusiska (vitryska) människorättscentret Vjasna och den Internationella federationen för mänskliga rättigheter (Fidh) har publicerat en rapport som behandlar kränkningar av arbetstagares rättigheter på den belarusiska arbetsmarknaden. Rapporten, som heter ”Forced labour and pervasive violations of workers’ rights in Belarus”, redogör bland annat för det statliga systemet med korttidskontrakt och olika former av tvångsarbete i statlig regi.

Rapporten hittar du här >>

 

FN-rapport om val och folkomröstningar i Belarus från 1991 och framåt

Haraszti2FN:s specialrapportör för Belarus (Vitryssland) Miklós Haraszti har satt samman en rapport som behandlar mänskliga rättigheter i samband med politiska val och folkomröstningar i Belarus: ”Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus (A/68/276)”. Rapporten granskar olika sidor av valsystemet liksom det praktiska genomförandet av val och folkomröstningar i Belarus från 1991 och framåt.

Den aktuella rapporten hittar du här >>

Fokus Vitryssland hittar du även en artikel som publicerades i samband med att specialrapportör Haraszti presenterade rapporten för FN:s generalförsamling.

Harasztis rapport till FN:s människorättsråd

Haraszti-rapportFN:s specialrapportör för Belarus (Vitryssland) Miklós Haraszti lade fram en rapport inför FNs människorättsråd igår (den 4 juni): Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus. Rapporten tar upp människorättssituationen i Belarus under det dryga år som har gått sedan FN:s högkommissaries för mänskliga rättigheter senaste rapport presenterades i april 2012.

Den aktuella rapporten av Miklós Harasztis hittar du här >>