Vjasnas rapport om fängelseförhållanden i Belarus

Frontpage_prisonBelarusiska myndigheter använder systematiskt korttidsstraff och andra former av frihetsberövanden för att bestraffa och avskräcka oliktänkande. Villkoren för dem som interneras i belarusiska fängelser kompliceras dessutom ytterligare genom undermåliga regelverk och en bristfällig praktisk tillämpning dem. Människorättscentret Vjasna har identifierat och analyserat en rad problem inom det belarusiska fängelsesystemet och ställt dem i en färsk rapport: Report on the results of monitoring prison conditions in Belarus.

Den aktuella rapporten hittar du här >>